کالوکیشن های مهم

برای یادگیری زبان انگیسی، حفظ کردن لغات به صورت تک تک را متوقف کنید.

لینک دانلود فایل پایین صفحه بعد از مطلب موجود می باشد، می توانید دانلود کنید. قانون اول: برای یادگیری زبان انگیسی، حفظ کردن لغات به صورت تک تک را متوقف کنید. روش صحیح یادگرفتن گروه کلمات یا phrase میباشد. I will teach you a new method for learning. I will teach you how to study–to…