دستورالعمل:

۱. از فرهنگ لغت استفاده نکنید.
۲. پس از آنکه writing خود را نوشتید، فایل Word رایتینگ خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.
3. میزان درک از سه متن ریدینگ را به میزان درصدی که متوجه شدید در فیلدهای زیر وارد نمایید.
4. میزان درک از چهار فایل صوتی را به میزان درصدی که متوجه شدید در فیلدهای زیر وارد نمایید.
Test MaterialFoldersIncludingDirections
Reading2 PDF filesPDF 1PDF 2با سرعت معمولی خوانده شود و تعیین شود چند درصد از هر کدام را متوجه میشوید
Listening4 MP3 filesیکبار گوش داده شود و تعیین شود چند درصد از هر کدام را متوجه میشوید
WritingA Microsoft word fileDocعنوان را مطالعه کرده و با هر قالبی که میتوانید به ان در حد معقول و توجیه پذیر پاسخ دهید
فرم ارسال نتایج ارزیابی

چند درصد از جزییات متن جدول فوق را متوجه شدید؟

چند درصد از جزییات فایل‌های صوتی جدول فوق را متوجه شدید؟