دستورالعمل:

۱. از فرهنگ لغت استفاده نکنید.
۲. پس از آنکه writing خود را نوشتید، فایل Word رایتینگ خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.
3. میزان درک از سه متن ریدینگ را به میزان درصدی که متوجه شدید در فیلدهای زیر وارد نمایید.
4. میزان درک از چهار فایل صوتی را به میزان درصدی که متوجه شدید در فیلدهای زیر وارد نمایید.
Test Material Folders Including Directions
Reading 2 PDF files PDF 1PDF 2 با سرعت معمولی خوانده شود و تعیین شود چند درصد از هر کدام را متوجه میشوید
Listening 4 MP3 files یکبار گوش داده شود و تعیین شود چند درصد از هر کدام را متوجه میشوید
Writing A Microsoft word file Doc عنوان را مطالعه کرده و با هر قالبی که میتوانید به ان در حد معقول و توجیه پذیر پاسخ دهید

فرم ارزیابی کتبی

    چند درصد از جزییات متن جدول فوق را متوجه شدید؟

    چند درصد از جزییات فایل‌های صوتی جدول فوق را متوجه شدید؟