این دوره مخصوص کسانی است که نیازمند شرکت در آزمون IELTS  و یا PTE می‌باشند، ولی به علت کافی نبودن دانش زبانی، هنوز نمی‌توانند در کلاس‌های آمادگی IELTS شرکت نمایند. این دسته از زبان‌آموزان پس از انجام تعیین سطح ویژه در یکی از ترم‌های
بخش Pre-IELTS قرار می‌گیرند. این دوره شامل 30 جلسه کلاس آموزشی 90 دقیقه‌ای می‌باشد. نکات گرامری این دوره تا حد بسیار زیادی مروری بر نکات گرامری قبل می‌باشد، اما زبان‌آموزان این فرصت را پیدا می‌کنند تا از نظر دامنه کلمات مورد نیاز و همچنین به لحاظ لیسنینگ و اسپکینگ خود را به سطح بسیار ایده آل تری برسانند، در این دوره بیشترین تمرکز در بخش ریدینگ و یادگیری کلمات پرکاربرد و البته لیسنینگ زبان‌آموزان وجود دارد و زبان‌آموز می‌تواند به راحتی پس از اتمام این دوره، زبان را در سطح متوسط درک نماید.

در این بخش سری کتاب‌های بسیار کار آمد و شناخته شده Total English ، در کنار سایر منابع آموزشی، استفاده می‌گردد.