ویزای ۴۹۱ استرالیا و تفاوت آن با ویزای 489

ویزای ۴۹۱ استرالیا : با توجه به آخرین تغییرات قوانین مهاجرت به استرالیا از ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹، از این پس ویزای 491 استرالیا جایگزین ویزای 489 خواهد بود. همچنین از لحاظ شرایط و امکانات دارای تفاوت های نسبتاَ زیادی در مقایسه با ویزای 489 می‌باشد. مدت زمان اقامت در ویزای ویزای ۴۹۱ استرالیا : ویزای 491…